11 เดือนปชช.รับรู้สิทธิ ขอรับเงินคืนกธ.ล่วงพ้นอายุความพุ่งกว่า 14%

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เปิดเผยว่า จากการที่กองทุนได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ผ่านสื่อต่างๆในช่วงที่ผ่านมา ปรากฏว่าประชาชนรับรู้สิทธิเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการยื่นขอรับเงินดังกล่าวจากกองทุนประกันชีวิต โดยในช่วงเดือน มกราคม- พฤศจิกายน 2561 มีผู้เอาประกันชีวิต หรือผู้รับประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรม ได้ยื่นขอรับเงินจากกองทุนไปแล้ว จำนวน 291 ราย เป็นเงินรวม 2,153,391 บาท จำนวนรายเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.12 จำนวนเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.49 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่มีจำนวน 255 ราย เป็นเงินรวม 1,931,415 บาท โดยผู้ยื่นขอรับเงินมีภูมิลำเนาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนั้นยังมีการสอบถามการตรวจสอบสิทธิทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-7911333 หรือทาง Facebook กองทุนประกันชีวิต fan page เพิ่มขึ้นเช่นกัน กองทุนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจ่ายเงินล่วงพ้นอายุความคืนให้กับผู้เอาประกัน จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นธุรกิจประกันชีวิต ตามบทบาทหน้าที่กองทุนด้วย อย่างไรก็ดี ยังมีประชาชนอีกไม่น้อยที่ยังไม่รู้ถึงสิทธิ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้หาก ผู้เอาประกันชีวิตท่านใดที่ได้ทำประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกันชีวิต แล้วมีสิทธิได้รับเงินตามเงื่อนไขความคุ้มครองกรมธรรม์ แต่ไม่ได้รับเงินดังกล่าวจนระยะเวลาล่วงพ้น 10 ปี บริษัทประกันชีวิตจึงได้นำส่งเงินเข้ากองทุนประกันชีวิต จึงเรียกเงินดังกล่าวว่า “เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ”

ให้ตรวจสอบสิทธิดังกล่าวแล้วยื่นคำขอรับเงินได้จากกองทุนประกันชีวิต รายละเอียดสอบถาม โทร: 02-7911333 หรือเว็ปไซต์: www.lifeif.or.th หรือ facebook: กองทุนประกันชีวิต FanPage

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน