การทำประกันชีวิตแตกต่างกับฝากเงินธนาคารอย่างไร

เพิ่มเพื่อน

ท่านทราบหรือไม่ว่า การฝากเงินกับธนาคารแตกต่างจากการเก็บออมเงินในรูปแบบการประกันชีวิตอย่างไร วันนี้ คุณจรัญ  สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต นำความรู้ดีๆมาไขข้อข้องใจให้ได้รับทราบกัน ดังนี้

การทำประกันชีวิต คือ การใช้เงิน โดยอาศัย การทรงชีพ หรือ การมรณกรรม ซึ่งแปลว่า ถ้าทำประกันชีวิตไปแล้ว แล้วเกิดเสียชีวิตขึ้นมา ในระหว่างการทำประกัน เราเรียกว่า การใช้เงินโดยอาศัย การมรณกรรม  

แต่ถ้าทำประกันชีวิตไปแล้ว และครบระยะเวลา ที่เราตกลงกันไว้ เช่น  ทำประกัน 20 ปี แล้วมีการชำระเบี้ยครบ 20 ปี บริษัทที่เราทำประกันไว้ก็จะจ่ายเงินคืนให้ตามทุนประกันที่ได้ตกลงกันไว้

เราเรียกว่า การจ่ายเงินโดยอาศัยการทรงชีพ แปลว่า เรายังมีชีวิตอยู่นั่นเอง

ยกตัวอย่าง ทำประกันชีวิตไปแล้ว 5 ปี แล้วเกิดเสียชีวิตขึ้นมา  เราซื้อทุนประกันไว้ 1 ล้านบาท บริษัทก็จะจ่ายเงินให้เรา 1 ล้านบาท

แต่ถ้าเราฝากเงินกับธนาคาร ฝากไป 5 ปี  มีเงินต้น อยู่ที่ 100,000 บาท พอครบ 5 ปี เราจะได้เงินจำนวน 100,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย

อย่างไรก็ตาม การฝากออมเงินไว้กับธนาคารมีข้อดี คือ ได้ดอกเบี้ย  ถอนง่าย จ่ายคล่อง 

แต่ถ้าทำประกันชีวิต จะเอาความเสี่ยง มาเป็นตัวกำหนด เพราะว่าเมื่อใดที่เกิดเสียชีวิตขึ้นมาแม้ว่าไม่ครบระยะเวลาตามสัญญาก็จริง บริษัทประกัน ก็จะจ่ายเงินให้ตามกรมธรรม์เลย

และสิทธิประโยชน์สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการทำประกันชีวิตก็คือ เป็นการออม หรือสิทธิพิเศษทางภาษีอากร.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน