เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 กองทุนประกันชีวิตได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยในการเชิญมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต หน้าที่ภารกิจหลักของกองทุนประกันชีวิต และสิทธิในเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความแก่นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวนกว่า 70 คน ในรายวิชาเศรษฐกิจไทย ณ อาคารบริการ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 12

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีนายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายครั้งนี้ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิตเพื่อรับของที่ระลึกให้น้องๆ นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน