ข้อดีของการแปลงกรมธรรม์เป็นมูลค่าใช้เงินสำเร็จ หรือ ขยายระยะเวลา

ข้อดีของการแปลงกรมธรรม์เป็นมูลค่าใช้เงินสำเร็จ หรือ ขยายระยะเวลา เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ ผู้เอาประกันชีวิตทุกคน ควรทราบ …เพราะทันทีที่ท่านทำประกันชีวิตไว้ และกรมธรรม์นั้นมี “มูลค่าเงินสด” เกิดขึ้นแล้ว นอกเหนือจกการกู้เงินตามกรมธรรม์ มาชำระเบี้ยประกันชีวิตได้แล้ว เราจะดำเนินการอย่างอื่นได้อีก  เช่น แปลงกรมธรรม์เป็นมูลค่าใช้เงินสำเร็จก็ได้

การแปลงกรมธรรม์เป็นมูลค่าใช้เงินสำเร็จนี้ มีข้อดีอย่างไร ..

 

ข้อดีก็คือ ผู้เอาประกันจะยังได้ความคุ้มครองตลอดระยะเวลา ที่ได้ตกลงกันไว้กับบริษัท แต่จำนวนเงินคุ้มครอง หรือทุนประกัน เช่น เดิม ถ้าเราตกลงกันไว้ที่ทุนประกัน 1,000,000 บาท เมื่อ ไม่ได้ชำระเบี้ย แต่ ผู้ทำประกันสามารถแปลงกรมธรรม์เป็นมูลค่าใช้เงินสำเร็จได้ แต่จำนวนเงิน ความคุ้มครองอาจจะลดลง ซึ่งสามารถคำนวณได้ตามตารางในกรมธรรม์เช่นกัน

แต่ถ้าเราไม่แปลงกรมธรรม์เป็นมูลค่าใช้เงินสำเร็จ  ก็สามารถแปลงกรมธรรม์เป็น “ขยายระยะเวลา” ได้

ซึ่งการแปลงกรมธรรม์เป็น “ขยายระยะเวลา”มีข้อดีคือว่า ไม่ต้องชำระค่าเบี้ยประกันอีกต่อไป แต่ความคุ้มครองยังมีอยู่ตามที่ตกลงไว้  

เพียงแต่ระยะเวลาคุ้มครองจะลดลง เช่นเดิมกรมธรรม์คุ้มครอง 20 ปี เมื่อแปลงกรมธรรม์เป็นขยายระยะเวลาอาจจะเหลือ 10 ปี หากเกิดเสียชีวิตจะได้รับเงินตามทุนประกัน  

แต่ถ้ามีชีวิตอยู่ครบเวลาที่ขยายจะไม่มีเงินคืนให้แต่อย่างใด

หรือถ้าเราไม่ขยายระยะเวลา อาจจะ “เวนคืน” กรมธรรม์เลยก็ได้ครับ คือ เรารับเงินตามมูลค่าเงินสดที่กรมธรรม์มีอยู่และก็ปิดกรมธรรม์ไปเลยก็ได้

นี่คือ ข้อดีของการ “แปลงกรมธรรม์” เป็น “มูลค่าใช้เงินสำเร็จ” หรือ “ขยายระยะเวลา”  

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน