เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตพร้อมด้วยบุคคลากรกองทุนประกันชีวิตได้ร่วมทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และส่งเสริมโครงการจิตอาสา ปล่อยปูม้าลงสู่ทะเล ณ หาดนภาธาราภิรมย์ กองบินทหารเรือ อ.บ้านฉาง จังหวัดระยอง

โดยได้รับเกียรติจาก นาวาตรีศุภชัย สุวัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ทะเล และระบบนิเวศน์ทางทะเล เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล เช่น เต่าทะเล ปะการัง ปูม้า เป็นต้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรของกองทุนประกันชีวิตได้มีส่วนร่วมในการรักษาระบบนิเวศน์ทางท้องทะเลให้มีความสมบูรณ์ และสวยงามต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน