นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต พร้อมด้วยพนักงานกองทุนประกันชีวิตได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวสารคดี THE POSTCARD OF INSPIRATION ส่งความห่วงใยไปกับ คปภ. ในโครงการ “คปภ. เพื่อคนพิการ (ปีที่ 2)” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ ห้องซารอน A ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา

โดยภายในงานดังกล่าวได้มีกิจกรรมออกบูธจากหน่วยงานเครือข่ายและบริษัทประกันต่างๆ ซึ่งกองทุนประกันชีวิตได้ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ภารกิจหลักของกองทุนประกันชีวิต รวมถึงเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความที่เป็นสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกัน

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกองทุนประกันชีวิตได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อธุรกิจประกันชีวิตให้แก่ประชาชน และสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานดังกล่าว

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน