ก่อนหน้านี้เราพูดคุยกันถึงบทบาทหน้าที่ของ “กองทุนประกันชีวิต” หลักๆ คือการคุ้มครองผู้เอาประกันชีวิต เมื่อมีบริษัทประกันชีวิตถูกปิดหรือ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจกันไปแล้ว ผ่านเรื่องเล่าบทความตอนแรก “ทำประกันชีวิตแล้ว ต้องรู้จัก กองทุนประกันชีวิต ด้วยนะ!!”  

และเพื่อช่วยให้เอาประกันชีวิตทุกคน ได้ทำความเข้าใจขอบข่ายการดูแลเยียวยาผู้เอาประกันชีวิต กรณีข้างต้นของกองทุนประกันชีวิตอีกนิด เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รอบนี้เราจะมาดูกันว่า “ใครบ้าง” ที่เป็น “ผู้มีสิทธิ์” ในการเป็น “เจ้าหนี้” ที่กองทุนประกันชีวิต จะรับภาระต่อจากบริษัทประกันชีวิตที่ปิดไปแล้วโดยจ่ายคืนเงินผลประโยชน์ให้จนจบ

คนแรกเลยที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์ก็คือ “ผู้เอาประกันชีวิต” เจ้าของกรมธรรม์ผู้ทำสัญญานั่นเอง และคนต่อไปก็คือ “ผู้รับประโยชน์” ซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์ก็ต่อเมื่อ “ผู้เอาประกันชีวิต” เจ้าของกรมธรรม์ได้เสียชีวิตไปแล้วเท่านั้น ทำความเข้าใจเพิ่ม จากลิงค์นี้ https://www.youtube.com/watch?v=S_jL-DYVIO0&t=4s

ซึ่งผู้มีสิทธิ์นี้จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายให้เป็น “เจ้าหนี้” เรียกร้อง “เงินตามสัญญาประกันชีวิต” หรือสัญญาประนีประนอมยอมความในสิทธิเรียกร้องเงินต่างๆ กรณีอยู่ครบสัญญา เช่น จำนวนเงินเอาประกัน กรณีเสียชีวิต หรือมีชีวิตอยู่ครบสัญญาก็เป็น เงินปันผล เงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เงินเวนคืนกรมธรรม์ หรือเงินค่าสินไหมทดแทน ของสัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้ายสัญญาประกันชีวิต (เช่น อุบัติเหตุ การนอนรักษาตัวในรพ. ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น) หรือเงินค่าเบี้ยประกันฯ คืน

แต่กลุ่มคนที่ไม่ถือเป็นเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ์เรียกร้องความคุ้มครองจากกองทุนประกันชีวิต คือ ผู้เรียกร้องที่เกิดจากสัญญาประกันภัยต่อ หรือสัญญาอื่น เช่น สัญญาจ้างงาน สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาตั้งตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต

สรุปให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ เมื่อบริษัทประกันชีวิตถูกปิดขึ้นมา กองทุนประกันชีวิตจะเข้ามาดูแลเฉพาะ “ผู้เอาประกัน” หรือ “ผู้รับผลประโยชน์” ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรือทายาทแล้วแต่กรณี ไม่ไปเกี่ยวข้องกับตัวแทน นายหน้า พนักงานบริษัทประกันชีวิต เป็นต้น

นี่ก็เป็นความรู้เชิงกฎหมายที่ควรรู้สิทธิผลประโยชน์ต่างในการทำประกันชีวิต แม้ว่าบริษัทจะถูกปิดก็ยังได้รับการคุ้มครองสูงสุดรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท

และถ้าใครอยากทราบรายละเอียดต่างๆ ของกองทุนประกันชีวิต คลิกไปที่เว็บไซต์  http://lifeif.or.th/ ได้เลย ซึ่งทางกองทุนยังได้จัดทำ รีวิวช่องทางการเข้าใช้บริการออนไลน์ได้ทั้งจากกูเกิ้ล เฟซบุ๊ค และไลน์ ให้เรียบร้อยแล้วตามลิงค์นี้นะครับ  https://www.youtube.com/watch?v=ZEo6uDLZF7E

“กองทุนประกันชีวิตส่งเสริมธุรกิจ คุ้มครองสิทธิผู้เอาประกัน”           

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน