“เมืองไทยฯ” ปลื้ม 6ด.แรกเบี้ยรับ 5หมื่นล.

พร้อมออกแคมเปญ “รักใครให้ประกัน” ครึ่งปีหลัง

สาระ ล่ำซำ

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ของปี 2559 บริษัทฯ มีผลงานเบี้ยประกันภัยรับรวม 51,783 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 12% ขณะเดียวกัน ยังคงความเป็นอันดับ 1 ด้านผลงานเบี้ยประกันภัยรับใหม่ (New Business Premium-NBP) ด้วยจำนวน 18,447 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดถึง 22.9% และหากพิจารณาเฉพาะผลงานเบี้ยประกันภัยรับปีแรก (First Year Premium-FYP) ยังคงอันดับ 1 ด้วยจำนวน 13,271 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 23.1% โดยขณะเดียวกันผลงานเบี้ยประกันภัยรับปีต่อไป (Renewal Year Premium-RYP) มีอัตราการเติบโตสูงถึง 30% ด้วยจำนวน 33,336 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 16.8%

 “อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวมของบริษัทฯ ที่สูงถึง 12% ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาด 18.6 % สามารถเติบโตได้สูงถึงเท่าตัวของอุตสาหกรรม โดยข้อมูลจากสมาคมประกันชีวิตไทย พบว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 278,598 ล้านบาท เติบโตขึ้น 6% ซึ่งถือว่าผลงานของบริษัทฯ เป็นระดับที่น่าพึงพอใจ และนับว่าเกินครึ่งทางแล้ว จากเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับรวมที่ได้ตั้งไว้”

รักใครให้ประกัน_OK

สำหรับในครึ่งหลังของปี 2559 “เมืองไทยประกันชีวิต” บริษัทประกันชีวิตของคนยุคใหม่ได้ออกแคมเปญ “รักใครให้ประกัน” เพื่อตอบโจทย์การส่งมอบความรักให้คนที่เรารักอย่างครบวงจร ทั้งการวางแผนการเงินและการบริหารความเสี่ยงผ่านประกันชีวิตแบบครอบคลุม โดยออกแบบ “ความรักทั้ง” 4 รูปแบบที่ “เมืองไทยประกันชีวิต”นำมานิยามเพื่อกระตุ้นแคมเปญ ประกอบด้วย

 @ “รักตัวเอง”

การบอกรักตัวเองด้วยการวางแผนการเงินสำหรับการเกษียณอายุอย่างมีความสุข สามารถเก็บออมเงินผ่านประกันชีวิตแบบบำนาญ เช่น เมืองไทย 8560 จี15 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) และ เมืองไทย 8501 ดี60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)  โดยทั้งสองแบบนี้จะให้เงินบำนาญในวันที่เกษียณปีละ 12% ของเงินเอาประกัน ณ วันที่เราเริ่มทำสัญญา รวมถึงแบบประกันชีวิตสามารถซื้อร่วมกับสัญญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพรูปแบบต่างๆได้ เช่น แบบสมาร์ทเฮลท์ จะให้ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล รวมสูงสุดถึง 5 ล้านบาทต่อปี (สำหรับแผน 5) หรือแบบเอ็กซ์ตร้า แคร์ ที่คุ้มครองค่ารักษาส่วนเกินจากสวัสดิการที่มีอยู่

นอกจากนี้ยังมีสัญญาเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองโรคร้ายแรง เช่น ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ ซึ่งให้ความคุ้มครองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นสูงสุด 36 โรคร้ายแรง และมัลติเพิล ซีไอ ที่คุ้มครอง 4 กลุ่มโรคร้าย ซึ่งผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น หากตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงที่อยู่ในแต่ละกลุ่ม

@ “รักครอบครัว”

สามารถบอกรักได้ด้วยการเตรียมวางแผนทางการเงินเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงให้แก่ครอบครัว รวมถึงการสร้างหลักประกันให้แก่ลูกหลาน ซึ่งกลุ่มสินค้าที่ตอบโจทย์นี้ ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองระยะยาวหรือตลอดชีพ เช่น โครงการ เมืองไทย คุ้มครองพิเศษ 1  ให้ความคุ้มครองตลอดชีวิต แต่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเบาๆ โครงการ เมืองไทย คุ้มครองพิเศษ 2  อีกทางเลือกที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียง      10 ปี แต่คุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 80 ปี หรือ โครงการเมืองไทย คุ้มครองพิเศษ 3  ที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตระยะสั้นเพียง 7 ปี แต่คุ้มครองยาวจนถึงอายุ 90 ปี พร้อมรับเงินจ่ายคืนตลอดอายุสัญญา

@ “รักลูก”

การรักลูกผ่านการวางแผนอนาคตทางการศึกษาเป็นสิ่งมีค่าสูงสุด  สร้างความมั่นใจได้ว่าหากมีการวางแผนที่ดี ลูกรักจะมีเงินก้อนสำหรับใช้ในการศึกษาต่อในสิ่งที่ชอบ และสามารถให้ลูกรักเดินทางตามความฝันได้ ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ในกลุ่มนี้ เช่น โครงการเมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟเวอร์ 25/16    ที่ตอบโจทย์การออมเงินระยะยาว ให้ผลประโยชน์เป็นเงินจ่ายคืนรายปี และเงินก้อนเมื่อครบสัญญา พร้อมกับความคุ้มครองชีวิตผู้เอาประกันด้วย

@ “รักพ่อแม่”

การแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใย และการดูแลเอาใจใส่  ด้วยการวางแผนการประกันชีวิตให้นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการได้ตอบแทนพระคุณ ผ่าน โครงการ เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มครองทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ) ซึ่งให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย สูงสุดถึง 500,000 บาท และรับเพิ่มเป็น 2 เท่ากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ สูงสุดถึง 1,000,000 บาท (สำหรับแผน 5) ซึ่งสมัครได้ง่ายโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ หรือสามารถเลือกแบบ ประกันภัยคุ้มครองอุ่นใจ จ่ายเบี้ยประกันสั้นเพียง 10 ปี รับความคุ้มครองสูงถึง 150% ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ วันเริ่มสัญญา

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com