พอ.ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท

พันเอก.ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท

 

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า อพท.ในฐานะหน่วยงานพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้ส่งเสริมให้มีการลดภาวะโลกร้อนในภาคการท่องเที่ยวมาเป็นระยะเวลานานแล้ว มีการกำหนดนโยบาย Low Carbon Tourism เป็นนโยบายหลักของทุกพื้นที่ของ อพท. เนื่องจากภาวะโลกร้อนไม่ใช่สิ่งไกลตัว ทุกคนเองก็จำเป็นต้องปรับตัว และการท่องเที่ยวเองก็ต้องปรับตัว โดยอพท. ได้นำผลลัพธ์จากการเข้าไปพัฒนา ส่งเสริมภาคีเครือข่ายๆในพื้นที่หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงมาสู่การสร้างสรรประสบการณ์ท่องเที่ยวและสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยว

 

2 เร ผอ. 2

ทั้งนี้จากการประเมินผลการเพาะปลูกเมล็ดพันธ์การท่องเที่ยวยั่งยืนสู่นักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรม Low Carbon Holiday (๑๓-๑๕ พย.๒๕๕๘) พบว่า โปรแกรมนี้ได้เพิ่มความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเมื่อเปรียบเที่ยบกับโปรแกรมทั่วไปพร้อมทั้งช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย และจากความสำเร็จนี้ อพท. จะส่งไม้ต่อให้สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราดและภาคีเครือข่ายดำเนินการต่อไปและปี ๒๕๕๙ อพท. ให้ความสำคัญสูงในการผลักดันด้านการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่บรรยากาศโลก โดยมีเกาะหมากเป็นพื้นที่ต้นแบบในการเป็น Low Carbon Destination และจะขยายผลผ่านกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอน รวมไปถึงแคมเปญต่างๆ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทั้ง ภาครัฐ ผู้ประกอบการ ชุมชน และนักท่องเที่ยว และเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป.

         

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com