มิชลินเสริมฝันศิลปินน้อยผู้ด้อยโอกาส

P6053468

นายเสกสรรค์  ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด  เปิดเผยถึงการประกวดวาดภาพสดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 )  ในหัวข้อ วาดฝัน ปั่นสุข เที่ยวสนุกทั่วไทยภายใต้โครงการศิลปะเด็กมิชลิน ครั้งที่ 19 ปี 2559  ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด และ ศูนย์ศิลป์สิรินธร   จังหวัดเลย ว่า  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เยาวชนไทยได้พัฒนาศักยภาพในงานศิลปะ และปลูกจิตสำนึกเยาวชนด้านการขับขี่ปลอดภัยผ่านภาพวาด โดยครั้งนี้ยังมีเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยกันอีก 2 คน  คือ ระดับมัธยมปีที่ 1-3  ด.ช.ธนาธิป นาฉลอง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ด.ช.ธีร์ พิทักษ์ศฤงคาร โรงเรียนชุมชนวังสะพุง จ.เลย  
ทั้งนี้การให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมถือเป็นหนึ่งในพันธกิจที่มิชลินมุ่งมั่นพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อการสัญจรอย่างยั่งยืน ภายใต้สโลแกน “ขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่า” โดยมองว่า การสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะและตั้งโจทย์เป็น วาดฝัน ปั่นสุข เที่ยวสนุกทั่วไทย” นั้นนับเป็นการสื่อสารสากลให้เด็กได้สะท้อนตัวตนของตนเองขึ้นมาว่ามีฝันอย่างไรบ้าง ชื่นชอบสังคมแบบไหน และมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร และเด็กๆ สามารถตีโจทย์แตกว่าปั่นจักรยานช่วยลดโลกร้อน ลดมลพิษจากคาร์บอนไดออกไซด์ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้
11
นอกจากนี้เด็กบางคนมีความสามารถแต่พูด เขียนไม่เก่ง เช่น เด็กที่ประกวดครั้งนี้เขาเล่าไม่ได้นะว่า จังหวัดเขามีอะไรบ้าง  แต่พอได้ลองวาดภาพออกมาแล้วเขาสะท้อนเอกลักษณ์จังหวัดเขาได้ดี นำเสนอมุมมองความสวยงามของประเทศทั้ง ภาค พอเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะอ่านความคิดเด็กได้
ส่วนรางวัลที่ได้เป็นแค่ส่วนเสริมกำลังใจ เราหวังว่าชื่อเสียงที่เขาได้รับครั้งนี้ ชัยชนะของเด็กทุกคนที่ได้รางวัล คือ การประกาศความสามารถของเขา และหวังว่าเขาจะเป็นต้นกล้าสำคัญที่ช่วยออกแบบสังคมได้ อย่างน้อยก็ประเด็นสิ่งแวดล้อมและประเด็นท่องเที่ยว ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รางวัล ก็ถือว่าเปิดประสบการณ์และต่อยอดองค์ความรู้ไป นี่คือสิ่งที่มิชลินตระหนัก และอยากให้การพัฒนาทุกอย่างยั่งยืนรวมถึงการได้เน้นกลุ่มเด็กที่ด้อยโอกาสได้แสดงออกอย่างเต็มที่
ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com