เมืองไทยประกันภัยออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบภัย จากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุล และพายุโซนร้อนคาจิกิ ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ภาคอีสาน

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กล่าวว่า ในฐานะ บริษัทประกันวินาศภัย เราเป็นส่วนสำคัญ และมีหน้าที่ในการช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาผลกระทบจากอุบัติภัยที่เกิดขึ้น สำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ นับเป็นเหตุการณ์รุนแรง ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งประชาชน ภาคธุรกิจ และทรัพย์สินบ้านเรือนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เมืองไทยประกันภัย บริษัทรับประกันวินาศภัยที่ประชาชนให้ความไว้วางใจ จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่างๆ เบื้องต้นดังนี้

1. บริษัทได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาสินไหมกรณีเร่งด่วน เพื่อบริหารจัดการสินไหม สำหรับผู้ประสบภัยที่มีการทำประกันภัยไว้กับบริษัทฯ ที่เกิดความเสียหาย ทั้งในส่วนอาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน และรถยนต์ ฯลฯ
2. สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ มีการจัดการช่วยเหลือในเรื่องของ รถยก และสถานที่รับซ่อม อู่คู่สัญญา รวมทั้งที่จอดรถเพื่อหนีภัยน้ำท่วมไปในจังหวัด หรือพื้นที่ที่ปลอดภัย
3. ทีมงานเมืองไทยประกันภัย ซึ่งมี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน และอาสาสมัคร จะร่วมลงพื้นที่มอบสินไหม และเยียวยาลูกค้า และผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิด
4. บริษัทฯ มีการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ให้กับผู้เอาประกันภัย ตามนโนบายของ คปภ.
5. บริษัทฯ มีบริการศูนย์รับแจ้ง 24 ชั่วโมง สำหรับแจ้งเคลมสินไหม และให้คำปรึกษา ผ่านทาง Call Center เมืองไทยประกันภัย โทร. 1484

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กล่าวตอนท้ายว่า มาตรการดังกล่าว บริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการโดยทันที เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจได้ว่า เมื่อเกิดภัยต่างๆ เมืองไทยประกันภัยพร้อมดูแลและอยู่เคียงข้าง เชื่อแป้ง เชื่อเมืองไทยประกันภัย แล้วคุณจะยิ้มได้ เมื่อภัยมา ติดตามข่าวสารเมืองไทยประกันภัยได้ที่เว็บไซต์ www.muangthaiinsurance.com

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน