ไวรัสโคโรน่าส่งผลกระทบในวงจำกัดต่อบริษัทประกันจีน

มูดี้ส์ ชี้ การระบาดของไวรัสโคโรนามีผลกระทบอย่างจำกัดต่อบัญชีกำไรและขาดทุนของบริษัทประกันจีนแต่ตลาดประกันก็มีความเสี่ยงที่จะหยุดชะงักได้หากมีการแพร่เชื้อเพิ่มเติม

​จนถึงขณะนี้ การระบาดของไวรัสโคโรนากระจุกตัวอยู่ในเมืองอู่ฮั่นเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอู่ฮั่นมีสัดส่วนเพียง 4% ของเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันอื่นๆที่ได้ทำในปี 2562

​มูดี้ตั้งข้อสังเกตว่า บริษัทประกันในจีนได้รับการคุ้มครองจากความเสี่ยงของการระบาดดังกล่าวเพราะผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกันจีนเป็นผลิตภัณฑ์แบบออมทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ โดยประกันสุขภาพมีสัดส่วนเพียง 22.8%ของเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมดในปี 2562

นอกจากนี้จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมขนาดใหญ่ๆได้อย่างจำกัด เนื่องจากรัฐบาลกลางได้ประกาศให้การักษาทั้งหมดของผู้ที่ได้รับเชื้อและผู้ที่ต้องสังสัยว่าจะติดเชื้ออยู่ในความคุ้มครองขอกองทุนการแพทย์ของรัฐ 

​อย่างไรก็ดี หากจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงในเมืองใหญ่ๆที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลที่มั่งคั่งซึ่งเป็นบริเวณที่มีการทำประกันไว้มาก ผลกระทบต่อบริษัทประกันแห่งชาติจะมากขึ้น

​เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อมากขึ้น บริษัทประกันอาจมีความเสี่ยงที่จะพบกับการเรียกร้องค่ารักษาที่มีความรุนแรงน้อย แต่ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองโรคสำคัญในจีนมักไม่รวมถึงค่ารักษาที่มีความรุนแรงน้อย

​แม้ว่าผลกระทบทางการเงินมีจำกัด แต่มูดีส์ กล่าวว่า บริษัทประกันจีนอาจพบกับความเสี่ยงมากขึ้นต่อธุรกิจโดยรวมโดยเป็นผลมาจากมาตรการที่กำลังต่อสู้กับการระบาดของไวรัส แต่ในเชิงบวก การระบาดของไวรัสโคโรนาควรจะทำให้เกิดการตระหนักในการทำประกันสุขภาพซึ่งอาจแปลว่าจะมีดีมานด์ในอนาคตมากขึ้น

​จากรายงานของ เซี่ยงไฮ้ ซีเคียวริตีส์ เจอร์นัล มีการคาดการณ์ว่า บริษัทประกันจีนจะมีกำไรมากในปี 2562 เนื่องจากมีการลดภาษีและผลตอบแทนในการลงทุนเพิ่มขึ้น

​กำไรของบริษัท ไชน่า ไลฟ์ อินชัวรันซ์ในปี 2562 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 400-420% ส่วน นิว ไชน่า ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และพีเพิลส์ อินชัวรันซ์ คอมพานี ออฟ ไชน่า ประเมินว่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้น80%ขณะที่ ไชน่า แปซิฟิก อินชัวรันซ์ มีแนวโน้มว่ากำไรจะเพิ่มขึ้น 50-60%

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน