“ไทย-เมียนมาร์” MOU ความร่วมมือด้านการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับผ่านแดน

เพิ่มเพื่อน

นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในฐานะสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติของประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับผ่านแดนและการจัดการสินไหมทดแทนระหว่างสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติของประเทศไทยกับสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ Memorandum of Understanding “Cooperation on Cross-Border Motor Vehicle Insurance Underwriting and Claim Settlement Services between Myanmar and Thailand National Bureau of Insurance” 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามพิธีสารที่ 5 ว่าด้วยแผนการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับอาเซียน (ASEAN Scheme of Compulsory Motor Vehicle Insurance) ของกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit : AFAFGIT) โดยจัดให้มีการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับผ่านแดนระหว่างทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และให้ความคุ้มครองแก่ประชาชน รวมทั้งรถขนส่งสินค้าผ่านแดนในด่านชายแดนสำคัญระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

โดยมี Secretary of IBRB(Insurance Business Regulatory Board) ของเมียนมาร์และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท เมียนมา อินชัวรันซ์ สำนักงานใหญ่ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน