ทิพยประกันภัย MOU “Doctor Raksa Health Tech”

นำ Telemedicine  บริการลูกค้าประกันภัยสุขภาพ

คุณต้น ตัณฑ์สุทธิวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกิจประกันภัยดิจิทัลและออนไลน์ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ Mr.Jaren Siew CEO บริษัท ด๊อกเตอร์ รักษา ร่วมลงนามความร่วมมือนำนวัตกรรมทางการแพทย์ Telemedicine มาพัฒนาธุรกิจประกันภัยสุขภาพในการให้บริการทางการแพทย์ผ่านแอปพลิเคชันเพื่อเป็นแพลตฟอร์มให้คนไทยสามารถเข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ลูกค้า TIP Digital Insurance โดยบริษัทฯจะนำระบบนี้มาเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในยุคดิจิทัล

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com