ทิพยประกันภัย MOU “Doctor Raksa Health Tech”

นำ Telemedicine  บริการลูกค้าประกันภัยสุขภาพ

คุณต้น ตัณฑ์สุทธิวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกิจประกันภัยดิจิทัลและออนไลน์ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ Mr.Jaren Siew CEO บริษัท ด๊อกเตอร์ รักษา ร่วมลงนามความร่วมมือนำนวัตกรรมทางการแพทย์ Telemedicine มาพัฒนาธุรกิจประกันภัยสุขภาพในการให้บริการทางการแพทย์ผ่านแอปพลิเคชันเพื่อเป็นแพลตฟอร์มให้คนไทยสามารถเข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ลูกค้า TIP Digital Insurance โดยบริษัทฯจะนำระบบนี้มาเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในยุคดิจิทัล

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน