บ.กลางฯ ร่วมลงนาม  MOU บูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนลดอุบัติเหตุปีใหม่

นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด   ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพื่อให้มีการบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2562 ณ ห้องประชุม 352 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นอกจากนี้บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้มอบสื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุให้กับพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เพื่อใช้ในการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้แนวคิด“ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน