MSIG จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ วัดลิ้นช้าง

นายสมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพบริการ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำพนักงานจิตอาสา จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ วัดลิ้นช้าง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้ผืนป่าตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน