เมืองไทยประกันชีวิตจับมือตลาดหลักทรัพย์ฯ
จัดสัมมนา “เกษียณแบบเศรษฐี สุขภาพดี มีเงินใช้”

เมืองไทยประกันชีวิตร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ หนุนการออมเพื่อการเกษียณ จัดสัมมนา “เกษียณแบบเศรษฐี สุขภาพดี มีเงินใช้” ให้ความรู้การวางแผนเกษียณ รองรับความท้าทายจากสังคมสูงวัย ด้วยแนวทางการสร้าง WEALTH&HEALTH เตรียมเงินก่อนเกษียณให้เพียงพอกับวิธีการบริหารพอร์ตต่อยอดเงินออม-คุ้มครอง-ลงทุน พร้อมบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัทฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงานสัมมนา “เกษียณแบบเศรษฐี สุขภาพดี มีเงินใช้” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเกษียณแบบครบวงจร พร้อมสรุปคำแนะนำออกแบบพอร์ต เพื่อตอบโจทย์แผนเกษียณด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน mDesign และ mOne

“ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงินหลังวัยเกษียณ การเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อให้สามารถใช้จ่ายอย่างเพียงพอในวัยเกษียณ ด้วยการออมและการลงทุน อย่างเหมาะสม ร่วมกับการสร้างหลักประกันคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ ตลอดจนการเตรียมตัวรับมือ การเปลี่ยนแปลงของโรคภัยไข้เจ็บจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าผ่านนโยบาย “MTL Everyday Life Partner” ที่พร้อมเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต เมืองไทยประกันชีวิตจึงได้ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนเกษียณแบบครบวงจร โดยมี ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ รพ.บำรุงราษฎร์ และ นางสาวอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมให้คำแนะนำการออกแบบพอร์ตและวางแผนทางการเงินเพื่อตอบโจทย์แผนเกษียณทุกแง่มุม ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพการเงิน พร้อมแนวปฎิบัติที่เหมาะสมภายใต้คำแนะนำการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ” นายสาระ กล่าว

ทั้งนี้ mDesign และ mOne เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือยูนิตลิงค์ ซึ่งเหมาะกับผู้ที่กำลังมองหาเครื่องมือทางการเงินเพื่อเป็นหลักประกันในระยะยาว ต้องการความคุ้มครองพร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมคุณภาพที่เลือกสรรโดยบริษัท โดยแบบประกันมีความยืดหยุ่นสูง ปรับเปลี่ยนได้ตามจังหวะชีวิต

ขณะเดียวกันก็ยังสามารถถอนเงินลงทุนบางส่วนจากกรมธรรม์หรือเลือกหยุดพักชำระเบี้ยได้ ตอบโจทย์ ความต้องการของผู้บริโภคได้หลากหลายและตรงจุด ทั้งการวางแผนการเงิน วางแผนเกษียณ และการวางแผน ส่งต่อหลักประกันให้ลูกหลาน

นอกจากนี้ 1 พ.ย. 2562 บริษัทฯ ยังเตรียมเพิ่มทางเลือกความคุ้มครองสุขภาพด้วยสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ แนบประกันชีวิตควบการลงทุน mDesign เพื่อความคุ้มครองสุขภาพอย่างเหนือระดับ ครอบคลุม ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลก อายุรับประกันตั้งแต่ 18 – 80 ปี และให้ความคุ้มครองชีวิตยาวถึงอายุ 99 ปี มีให้เลือกถึง 4 แผนความคุ้มครอง สามารถเลือกความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 20 – 100 ล้านบาทต่อปี

โดยมีจุดเด่นคือ เบี้ยประกันภัยรวมคงที่ตลอดสัญญาแม้อายุผู้เอาประกันภัยเพิ่มมากขึ้น และยังสามารถหยุดพักชำระเบี้ยฯ ได้ โดยความคุ้มครองสุขภาพยังคงอยู่ตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนคงเหลือเพียงพอที่จะชำระค่าการประกันภัยและค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน