โพธิพงษ์ – ยุพา มอบเงิน 5 แสนบาท แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาฯ

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ และนางยุพา ล่ำซำ มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วย และช่วยเหลือผู้ป่วยทางจิตเวชยากไร้ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ปรีชา ศตวรรษธำรง รองประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน