บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด และ โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ผนึกกำลังครั้งสำคัญ ร่วมลงทุนก่อตั้งบริษัท เมืองไทยรัตนิน จำกัด พร้อมประกาศเปิดตัว “แคร์คัฟเวอร์ สหคลินิก (CareCover Clinic)” ทางเลือกใหม่สำหรับการดูแลรักษา การป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพราะสุขภาพดีคือพื้นฐานของความสุข

“แคร์คัฟเวอร์ สหคลินิก” เปิดให้บริการสาขาแรกที่อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้น 4 โซนพลาซ่า โดยให้บริการการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเรื้อรัง การทำกายภาพบำบัด การตรวจสุขภาพประจำปี และการฉีดวัคซีน

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด และกรรมการ บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด (Fuchsia Venture Capital) เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราเห็นถึงแนวโน้มที่เติบโตของประกันสุขภาพและสิ่งที่ตามมาคือความต้องการในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและสะดวกสบาย เราจึงเห็นโอกาสในการเข้ามาตอบโจทย์ในจุดนี้ทั้งสำหรับลูกค้าประกันชีวิตและบุคคลทั่วไป อย่างไรก็ตามเราดีใจเป็นอย่างมากที่ได้โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ซึ่งมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจสถานพยาบาลและมีวิสัยทัศน์ที่ตรงกัน มาช่วยกันสร้างแคร์คัฟเวอร์ สหคลินิก ขึ้นมา” 

นางสาววรัดดา รัตนิน รองประธานกรรมการ โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน  กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีที่ได้ผนึกกำลังร่วมเป็นพันธมิตรกับฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางตาแห่งแรกและให้บริการควบคู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน วันนี้เราได้ก้าวสู่การให้บริการในด้านการรักษาระดับปฐมภูมิ (Primary Care) เพื่อช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพและสะดวกมากยิ่งขึ้น เราเชื่อว่า แคร์คัฟเวอร์ สหคลินิก จะสามารถก้าวขึ้นเป็นสหคลินิกที่มีคุณภาพและเป็นตัวเลือกแรกของใครหลาย ๆ คน”

ด้านนางสาวฤทัย  สุทธิกุลพานิช  กรรมการ บริษัท เมืองไทยรัตนิน จำกัด  แสดงความมั่นใจถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจสุขภาพโดยเฉพาะการรักษาระดับปฐมภูมิ (Primary Care) ในประเทศไทย กล่าวว่า “แคร์คัฟเวอร์ สหคลินิก จัดตั้งขึ้นตามวิสัยทัศน์ของบริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด และ โรงพยาบาลจักษุ    รัตนิน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาระดับปฐมภูมิ (Primary Care) เพราะการรักษาระดับปฐมภูมิ   

มีความสำคัญอย่างมาก และถือเป็นการดูแลสุขภาพด่านแรก ซึ่งเป็นการรักษาทั้งโรคทั่วไป การป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพ  เพื่อจัดการกับโรคที่ไม่รุนแรงและแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อช่วยป้องกันและ ลดความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายที่จะตามมา  วันนี้เราได้มีการเปิดให้บริการสาขาแรกและเรามีแผนที่จะขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของเราได้มากขึ้น”

ในขณะเดียวกันแพทย์หญิงเชอรี่วิน คงมา  ผู้อำนวยการคลินิก บริษัท เมืองไทยรัตนิน จำกัด กล่าวว่า “แคร์คัฟเวอร์ สหคลินิก สาขาแรก เราให้บริการทั้งในด้านเวชกรรมและกายภาพบำบัด  โดยในด้านเวชกรรม บริการจะครอบคลุมการดูแลรักษาโรคทั่วไปและโรคเรื้อรัง รวมไปถึงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีนประจำปี และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ทางแคร์คัฟเวอร์ สหคลินิก มีวิสัยทัศน์ว่าแพทย์ประจำคลินิกจะเปรียบเสมือนแพทย์ส่วนตัวของคนไข้และผู้มารับบริการทุกคน ดังนั้นหากมีความจำเป็นที่จะต้องส่งต่อคนไข้ไปรักษาต่อในโรงพยาบาลหรือเพื่อพบแพทย์เฉพาะทาง  คลินิกจะทำหน้าที่ประสานงานกับโรงพยาบาลปลายทางเพื่อให้กระบวนการการดูแลและรักษาคนไข้มีความต่อเนื่องและสมบูรณ์ที่สุด  ในด้านกายภาพบำบัด เราเน้นการดูแลรักษาโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเช่น กลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานหรือ Office Syndrome“

และย้ำถึงพันธกิจของคลินิกที่เน้นถึงการรักษาที่มีคุณภาพสะดวกสบายและเข้าถึงได้ว่า “โดยในทุก ๆ บริการเราจะมุ่งเน้นไปที่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการให้การรักษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ แต่ละบุคคล และในอนาคตเรามีแผนที่จะขยายไปยังบริการอื่น ๆ มากขึ้น ทั้งบริการปรึกษาทางไกล หรือ Telemedicine โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนช่วยเหลือการบริการอื่น ๆ ในสาขาใหม่ที่ตอบโจทย์มากขึ้น โดยคลินิกสามารถรองรับทั้งลูกค้าที่เป็นบุคคลทั่วไป ลูกค้าองค์กร รวมถึงลูกค้าประกันทั้งแบบรายกลุ่ม และรายเดี่ยว ซึ่งเรามีเป้าหมายที่จะเชื่อมต่อกับทุกบริษัทประกันภัยเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการไม่ต้องสำรองจ่าย” 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน