เมืองไทยประกันชีวิต  ตอกย้ำนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่การดำเนินกิจกรรม เพื่อตอบแทนกลับคืนสู่สังคม  จัดงาน “เมืองไทยมอบทุนน้องน้อย ครั้งที่ 35” ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์    ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตลอดจนบุตรหลานเจ้าหน้าที่เขต ในพื้นที่เขตห้วยขวาง   เขตดินแดง และเขตปทุมวัน เพื่อสานต่อโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีความสามารถและประสิทธิภาพในการเรียน พร้อมนำชมการแสดงโขน ชุด “หนุมาน” เปิดประสบการณ์ใหม่ แห่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง 

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในการสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กที่มีความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จำเป็นในการศึกษา เมืองไทยประกันชีวิต จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเสริมสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษา เพื่อการเติบโตและการพัฒนาของเยาวชนไทย

พร้อมตอกย้ำนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่การดำเนินกิจกรรมเพื่อคืนกำไรสู่สังคม  ด้วยการจัดโครงการมอบทุนการศึกษา “เมืองไทยมอบทุนน้องน้อย ครั้งที่ 35” เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ตลอดจนบุตรหลานเจ้าหน้าที่เขต ในพื้นที่  เขตห้วยขวาง  เขตดินแดง และเขตปทุมวัน  รวมจำนวน 195 ทุน  โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง และกรรมการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง นางสาวศุภร  คุ้มวงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผู้อำนวยการเขตดินแดง  นายไพฑูรย์ งามมุข ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นางสาวสกุนตลา สงวนงาม หัวหน้าฝ่ายการศึกษาเขตปทุมวัน และนางอริศรา รัตนพงษ์สถิตย์ ผู้อำนวยการกองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมในพิธี  งานจัดขึ้น  ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมแห่งความสุขและรอยยิ้ม เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน  ด้วยการนำนักเรียนที่เข้ารับทุน เข้าร่วมกิจกรรมรับชมการแสดงโขน ชุด “หนุมาน”  ที่โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง โรงมหรสพแห่งแรกในเอเชียที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมเปิดประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีความสง่างาม อีกทั้งยังทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงไทย โดยนำเหตุการณ์สำคัญในเรื่องรามเกียรติ์ ถ่ายทอดผ่านตัวละครหลักคือ “หนุมาน” นำเสนอในรูปแบบที่กระชับ สนุกสนาน แต่ยังคงแบบแผนและความสวยงามของ “โขน” ผสมผสานกับเทคนิคเวทีสมัยใหม่อย่างลงตัว อีกทั้งยังได้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ที่สอดแทรกอยู่ในการแสดง โดยในช่วงท้ายของกิจกรรม น้องๆ ผู้เข้ารับทุนยังได้รับชุดอาหารและเครื่องดื่มเติมเต็มความสุข ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แมคไทย จำกัด กลับไปทานอย่างเต็มอิ่มอีกด้วย 

เมืองไทยประกันชีวิต มีความมุ่งมั่นในการเดินหน้าแนวนโยบายด้วยการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติสิ่งแวดล้อม (Environment)  มิติสังคม (Social) และมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance and Economy) หรือ ESG เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งการจัดพิธีมอบทุนน้องน้อยอย่างต่อเนื่องนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อโอกาสด้านการศึกษาให้กับน้องๆ ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และยังได้เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนจากกิจกรรมชมโขน ชุดหนุมานที่จะทำให้ทุกคนได้สนุกเพลิดเพลินและได้รับความรู้ไปในเวลาเดียวกัน” นายสาระกล่าวสรุป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน