บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวนิรัตน์ บูชาสุข รองกรรมการผู้จัดการ และนาวาโทหญิง ชูจิต จิตต์แก้ว หัวน้าสำนักงาน มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท นำคณะผู้สูงอายุจากเขตห้วยขวาง และโรงเรียนผู้สูงอายุเขตดินแดง ร่วมกิจกรรม ชมงาน “101 ปี พระราชวังพญาไท” THE GLORY OF SIAM

ถือเป็นมิติใหม่ของพระราชวังพญาไทในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน” (NIGHT MUSEUM) เป็นครั้งแรกในไทย  ตอกย้ำนโยบายการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการสร้างสมดุลของมิติสังคม (Society) เพื่อการสร้างสังคมไทยที่ยั่งยืน โดยเฉพาะมิติสังคมผู้สูงวัยที่มีความสำคัญในปัจจุบัน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้แสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กร ในการให้ความสำคัญกับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยอย่างเต็มที่ ตลอดจนเป็นกำลังใจและสนับสนุนการใส่ใจในการดูแลผู้สูงอายุผ่านกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขและเสริมสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องในชุมชน  

การเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่มีความหมายและทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเชื่อมต่อกับชุมชนและสังคมมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างสังคมที่เป็นกันเองและร่วมมือกันให้เกิดความเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนและสังคม.

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน