นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต (ที่ 3 จากขวา) มอบเงินสนับสนุนจากกิจกรรมเมืองไทยสไมล์โซไซตี้ : แสงแก้ว โดยสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับบริจาคคะแนนสะสมสไมล์พ้อยท์ เพื่อสมทบทุนในโครงการแสงแก้ว ผ่าตัดต้อกระจกผู้สูงวัยที่ขาดแคลน  ให้แก่  พญ.พัทธ์ศรัณย์  ธนะสุพรรณ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว (ที่ 3 จากซ้าย)  เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท  เพื่อดำเนินการคัดกรองและผ่าตัดให้แก่ผู้สูงวัยที่เป็นโรคต้อกระจก  ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยให้เข้าถึงการรักษาผ่าตัดโรคต้อกระจก ทำให้ผู้สูงวัยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและรอยยิ้ม  โดยมี น.ส.อนัญญา  อัตชู  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (ที่ 2 จากขวา)   นางสาวนิรัตน์  บูชาสุข  รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต (ขวาสุด) นางพิตราภรณ์  บุณยรัตพันธุ์  รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม (ซ้ายสุด) และนางปุณฑริกา  ใบเงิน  กรรมการมูลนิธิ   เมืองไทยยิ้ม (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมในพิธี  ณ อาคารเมืองไทยประกันชีวิต  เมื่อเร็วๆ นี้ /.

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน