นายปาณัท สุทธินนท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัทฯ   รับรางวัล “ประกันชีวิตที่สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากงาน  มอบรางวัล SIAMRATH ONLINE AWARD 2023 รางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่ตอกย้ำถึงการเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ

รวมถึงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวมาจากการรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่มีต่อหน่วยงานและแบรนด์ต่างๆ ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โดยใช้ฐานอ้างอิงข้อมูลจาก Platform BRAND 24 และ Google Trend เพื่อให้รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลอันทรงเกียรติอย่างแท้จริง ส่งผลให้เมืองไทยประกันชีวิตได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคาร TRUE DIGITAL PARK

#MuangThaiLife #เมืองไทยประกันชีวิต

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน