นักขายโตเกียวฯ เจ๋ง “ศักดา-นงลักษณ์” คว้า NAA 1-2 ปีนี้

เพิ่มเพื่อน

คุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (DCEO) บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทางสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) ได้ส่งหนังสือแจ้งลำดับการติดคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ National Agent Awards – NAA 2562 (ผลงานปี 2561) รางวัลแห่งเกียรติประวัติของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต ที่มีผลผลิตสูงสุด 100 อันดับแรกของประเทศ มายังบริษัทโดยมี คุณศักดา คำจำปา อยู่อันดับที่ 1 และ คุณนงลักษณ์ โพธิ์อ่อง อยู่อันดับที่ 2

“รางวัล NAA ปีนี้ คนของเราได้อันดับ 1 และ 2 ติดกันเลย และในอันดับที่ 10 ก็เป็นคนของเราอีกคือ คุณปรียาภัทร แซ่ลิ้ม สามคนนี้ทำให้เราติดท็อปเทนใน 100 อันดับของตัวแทนทั้งประเทศ และในงานรับรางวัลคุณวุฒิประจำปีนี้เรามีนักขายในสังกัดเข้ารับรางวัลทั้งหมดถึง 20 คนทีเดียว” คุณสมโพชน์กล่าว

สำหรับผลงานในปี 2561 ที่ทางสมาคมตัวแทนฯ นับเป็นผลงานเพื่อรับรางวัลในปีนี้ 2562 นั้น คุณศักดา คำจำปา ตัวแทนประกันชีวิต จากบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิตฯ สามารถสร้างผลงานเบี้ยประกันปีแรกได้มากที่สุดถึง 41,934,809 ล้านบาท จำนวนราย 90 ราย และมีอัตราความยั่งยืนร้อยละ 92.34

ขณะที่คุณนงลักษณ์ โพธิ์ทอง ตัวแทนสังกัดบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิตฯ ที่ได้อันดับ 2 นั้นสร้างผลงานได้สูงมาติดๆ ด้วยเบี้ยประกันปีแรกอยู่ที่ 40,213,622 ล้านบาท จำนวนราย 92 ราย และอัตราคงอยู่ร้อยละ 95.11 ส่วนคุณปรียาภัทร แซ่ลิ้ม ตัวแทนในสังกัด บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิตฯ อีกคนหนึ่งที่ติดอันดับ 10 นั้น มีผลงานเบี้ยปีแรก 18,041,025 ล้านบาท จำนวนราย 144 ราย อัตราความยั่งยืนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสมาคมฯ

ทั้งนี้พิธีมอบรางวัลแห่งเกียรติประวัติของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต National Agent Awards – NAA 2019 ปีนี้มีการแข่งขันผลผลิตสูงสุด 100 อันดับแรกของประเทศ จากตัวแทนประกันชีวิตทุกบริษัทร่วม 300,000 คน จัดโดย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและทีปรึกษาการเงิน หรือ (THAIFA) เพื่อให้กำลังใจแก่สมาชิกที่ตั้งใจทำงาน จนบรรลุเป้าหมายของตัวเอง ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ช่วงเย็นๆ ณ โรงแรม The Banquet Hall at Nathong

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน