โจอี้ บอยลูกผู้ชายจิตอาสา

“ปลูกเลย”ฟื้นผืนป่าให้เมืองน่าน 

ตต

ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าเกิดขึ้นกับประเทศไทยมายาวนาน กระทั่งบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดน่านที่สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา วันนี้ถูกแปลงสภาพเป็นเขาหัวโล้นไม่น้อยกว่า 1 ล้านไร่

IMG_9624

หากใครได้ขึ้นไปยืนอยู่บนภูหรือยอดอยจะมองเห็นภูเขาละลานตาเต็มไปด้วยสีเขียวดูสวยงามสบายตา หากแต่ความสวยงามที่เห็นนั้นคือ วัชพืชที่ปกคลุมภูเขาหัวโล้นสีน้ำตาล  หาใช่ไม้ยืนต้นที่ทำหน้าที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปล่อยก๊าซออกซิเจนคืนสู่ชั้นบรรยากาศ

IMG_9625

ตามข้อมูลจังหวัดน่าน มีพื้นที่รวมกว่า 7 ล้านไร่ ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ป่าไม้และภูเขาประมาณ 3.4 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ “ป่าเสื่อมโทรม” มากถึง 2.8 ล้านไร่ อีก 8.7 แสนไร่ประชาชนใช้ทำการเกษตร  และ  4.3 หมื่นไร่ ถูกใช้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ  ซึ่งจะเห็นได้ว่า “ป่าเสื่อมโทรม” ที่มากถึง 2.8 ล้านไร่นี้ ทำให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนคนรักษ์ป่า ต่างร่วมกันอย่างจริงจังที่จะอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ให้ได้

1

วันนี้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ  เอกชนและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ที่เห็นความสำคัญของป่า ต่างร่วมกันแก้ปัญหาถึงจำนวน “ป่าเสื่อมโทรม” ที่มีเป็นจำนวนมากหากไม่เริ่มดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอนาคตอาจเพิ่มมากขึ้นอีกจนไม่อาจเยียวยาได้

IMG_9639

พลังทางสังคม เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สามารถช่วยลด “คนทำลายป่า” เพิ่ม “คนอนุรักษ์ป่า” เพิ่มมากขึ้นได้  ปรากฏการณ์ “นักเลงคีย์บอร์ด” ในโลกออนไลน์ที่แสดงความห่วงใยผืนป่าในจังหวัดน่าน แม้วิธีการจะไม่ได้สื่อถึงการให้กำลังใจแก่ผู้ทำงาน “ปิดทองหลังพระ” แต่ก็ได้ทำให้สังคมได้ฉุกคิดและมองเห็นอีกด้านหนึ่งของ “คนรักษ์ป่า” ที่ทำหน้าที่ร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดน่านมาอย่างยาวนานถึง 22 ปี  รวมถึงทำให้สังคมได้เห็นการรวมพลังของกลุ่มคนรุ่นใหม่นำโดย “โจอี้บอย” หรือ อภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต แรฟเปอร์และนักแต่งเพลงชื่อดังของเมืองไทย ที่ลุกขึ้นมาพร้อมกับรุ่นพี่ร่วมวงการเพลง “โต้ – สุหฤท สยามวาลา” ออกมาเชิญชวนประชาชนคนไทยในโลกออนไลน์มาร่วมกันพลิกฟื้นคืนผืนป่าให้จังหวัดน่านโดยใช้ชื่อกลุ่มว่า “ปลูกเลย!” พร้อมตั้งกองทุนรับบริจาคสมทบทุนครั้งนี้

ตต.jpg

การแสดงพลังที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความมี “จิตอาสา” หรือ “ความมีจิตสาธารณะ” นี้ได้สะท้อนออกมาให้ชาวสังคมออนไลน์รับรู้และให้ความร่วมมือด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว  มีทั้งส่งคำชื่นชมเป็นของขวัญและให้กำลังใจอย่างถล่มทลาย นำมาสู่การปลูกป่าภายใต้กิจกรรม “ปลูกเลย” ที่ยอดดอยวัฒนา ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา โดย “โจอี้บอย” และทีม “ปลูกเลย” ได้ร่วมกันปั้น Seed Ball ปลูกกล้าพันธุ์ไม้กว่า 50,400 ลูก เพื่อให้กล้าพันธุ์หยั่งรากลึกและเติบโตเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ให้กับจังหวัดน่าน

โจอี้

ส่วนกล้าไม่ทางกลุ่ม “ปลูกเลย” ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ กฟผ.พร้อมกลุ่มอาสาสมัครในเครือข่ายของ กฟผ. รวมถึงนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การนำของอาจารย์จุลพร นันทพานิช หนึ่งในที่ปรึกษาของกลุ่ม “ปลูกเลย” ที่ได้ออกแบบเรื่องพันธุ์ไม้และกล้าไม้สำหรับลงดินเขาหัวโล้นและประชาชนในพื้นที่มากมาย เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกป่า” ในครั้งนี้ด้วย ซึ่ง “โจอี้บอย” คาดหวังว่า อยากให้คนไทยตื่นตัวและหันมาสนใจที่จะร่วมอนุรักษ์ป่า มีประชาชนคนไทยหัวใจสีเขียวเพิ่มขึ้นเพราะป่าที่นี่หายไปเป็นล้านไร่

IMG_9634

แต่ละคนที่หันมาตื่นตัวครั้งนี้ล้วนมีที่มาที่อยากร่วมกันลดพื้นที่ “ป่าเสื่อมโทรม” คืนผืนป่าให้จังหวัดน่าน กฟผ. หนึ่งในกลุ่ม “คนรักษ์ป่า” เองก็ได้เริ่มปลูกป่าร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่มานานถึง 22 ปี รวมปลูกป่าไปแล้ว 82,800 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่เกือบทุกอำเภอในจังหวัดน่าน คิดเป็นจำนวนต้นไม้ที่ปลูกมีกว่า 16.5 ล้านต้น  และปีนี้กฟผ.ตั้งเป้าปลูกป่าเพิ่มอีก 17,000 ต้น มีทั้ง 1. ปลูกในพื้นที่ชุมชน 500 ไร่ เรียกว่า ป่าใช้สอยหรือป่าชุมชน  2.ปลูกป่าต้นน้ำ หรือป่าบกในเขตอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ และ3.โครงการพระราชดำริ

5

คุณธาตรี ริ้วเจริญ

คุณธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการ กิจการสังคมของกฟผ. กล่าวว่า การปลูกป่าของกฟผ.ก็เพื่อร่วมกันสร้างเมืองน่านให้น่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำร่วมกับชาวน่าน เนื่องจากจังหวัดน่านเป็นต้นน้ำลำธารที่ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา  และการปลูกป่าจำนวนมากมายหลายแสนไร่ของกฟผ. ได้ใช้วิธีการจ้างชุมชนในพื้นที่ปลูก เพราะเชื่อว่า พวกเขาเหล่านี้จะรักและหวงแหนต้นไม้ที่ปลูกด้วยตัวเอง ที่สำคัญทุกคนที่เข้าโครงการปลูกต้นไม้มีรายได้จากการจ้างปลูกไร่ละ 3,900 บาทสามารถช่วยทำให้ชุมชนในท้องถิ่นมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและทุกคนที่ปลูกได้เริ่มดูแลตั้งแต่กล้าพันธุ์ไม้กระทั่งเติบโตและรอดชีวิต

3

ฉะนั้น 22 ปีของ กฟผ. ที่ได้ดำเนินการมาถึงวันนี้ได้เห็นคนรุ่นใหม่หันมาตื่นตัว รักษ์ป่าและหวงแหน ทำให้รู้สึกไม่สูญเปล่า พร้อมกับชื่นชม “โจอี้บอย” และทีม “ปลูกเลย” ที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์ร่วมพลิกฟื้นคืนผืนป่าให้กับจังหวัดน่านอย่างยั่งยืน ได้มาช่วยปลุกกระแสพลังคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียวให้หันมาสนใจและจริงจังกับการอนุรักษ์ป่าไม้.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน