สถาบันคีนันแห่งเอเชียจัดประชุมกำหนดคุณภาพสังคมสูงวัยไทยระดับโลกครั้งแรก 

สถาบันคีนันแห่งเอเชีย โดย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานสถาบันคีนันแห่งเอเชีย นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการและรองประธานกรรมการของสถาบันคีนันแห่งเอเชีย จัดงานเสวนาระดับโลก “NextGen Aging – Shaping a Smart Future for an Aging Society” เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นงานประชุมนานาชาติที่มุ่งเพิ่มความรู้และความเข้าใจถึงบทบาทของเทคโนโยลีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมี ดร. ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมครั้งนี้ รวมถึงได้รับเกียรติจาก นพ. บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณพิตราภรณ์  บุณยรัตพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดร.รุ่ง มัลลิกะมาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Global Business Development and Strategy ธนาคารกรุงไทย (KTB) คุณสุภา โรจน์พูนผล ผู้อำนายการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดเงินฝาก ธนาคารออมสิน (GSB) ดร.จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฏ์ Vice President ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ รศ.ดร.พว.จิราพร เกศพิชญวัฒนา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ภายในงานประชุมครั้งนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน