นำสินประกันภัย ติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2561

นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับโล่หุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) จากนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561 จากการดำเนินธุรกิจที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ให้ความสำคัญกับความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล  (Environment, Social and Governance : ESG) ซึ่งถือเป็นบริษัทประกันภัยเดียวที่ได้รับการประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืนจากทั้งหมด 79 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปีนี้ พิธีประกาศผลและมอบรางวัลจัดขึ้นที่หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน