เช้านี้ (25 มี.ค.) คุณวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ และคุณวิชิต เจริญชัยพงศ์ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยพนักงาน NSI นำสินประกันภัย ได้จัดพิธีไหว้สักการะศาลพระพรหม ที่บริเวณหน้าอาคารนำสินประกันภัย เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง NSI นำสินประกันภัย ครบ 74 ปี

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บมจ.นำสินประกันภัย ดำเนินธุรกิจมาอย่างยั่งยืน เพราะยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าคู่ค้า สังคมรอบข้าง และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จากหลักคิดในการดำเนินธุรกิจที่สืบทอดมาอย่างยาวนานดังกล่าว ได้ส่งต่อถึงการปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้บริหารทุกลำดับชั้นในหน่วยงานต่างๆ ที่มุ่งคิดมุ่งทำ มุ่งพัฒนาให้ทุกกิจกรรมทุกภารกิจสอดคล้องกับหลักคิดในการดำเนินธุรกิจของ NSI นำสินประกันภัย ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างคุณค่า Better Partner Better Together ที่มุ่งมั่นให้ทุกชีวิตดียิ่งขึ้นกว่าเดิมและก้าวไกลไปด้วยกันของลูกค้าและคู่ค้ารวมถึงพันธมิตรธุรกิจทุกภาคส่วน ตลอดจนชุมชนและสังคม 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน