วิริยะนำเทคโนฯระดับโลกเพิ่มมาตรฐานบริการลูกค้า

บมจ.วิริยะประกันภัย จัดพิธีลงนามสัญญาว่าจ้างตามโครงการพัฒนาระบบประกันภัย โดยมี นายอมร ทองธิว กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บมจ.วิริยะประกันภัย (คนกลาง) MR.Siva Kumaran ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NTT Data (ขวาสุด) และนายธนากร กัลยาณมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ITG Information Technology Group (ซ้ายสุด) ร่วมกันลงนามสัญญาว่าจ้างดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นความร่วมมือในการยกระดับมาตรฐานการบริการประกันภัยของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเสริมการทำงาน การบริหารจัดการข้อมูล และบริการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการประกันภัยให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เอาประกันภัยได้อย่างสูงสุด ณ ห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
สำหรับโครงการพัฒนาระบบประกันภัย ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง NTT Data และ ITG ครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ บมจ.วิริยะประกันภัย โดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจประกันภัยที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งพัฒนานวัตกรรมการบริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับผู้เอาประกันภัย รวมไปถึงคู่ค้าพันธมิตร เพื่อตอกย้ำว่า “วิริยะประกันภัยเชื่อถือได้ ในความเป็นเลิศด้านบริการประกันวินาศภัยที่ครบวงจร”

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน