นำสินประกันภัย พัฒนาคุณภาพบริการงานสินไหม

นำสินประกันภัย พัฒนาคุณภาพบริการงานสินไหมรถยนต์ เดินสายอบรมความรู้พนักงานทั่วประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการด้านประกันภัยรถยนต์ให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ระดมเจ้าหน้าที่บริการสินไหมจากสำนักงานใหญ่และสาขากว่า 150 คน จัดอบรมความรู้ความเข้าใจในงาน และการบริการที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะความรู้ในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมกันนี้ยังมีแผนจัดอบรมสัญจรให้กับพนักงานสาขาทั่วประเทศทั้ง 5 ภูมิภาคอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสินไหม โดยเน้นคุณภาพบริการ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เอาประกัน

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ  กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.นำสินประกันภัย กล่าวว่า “นำสินประกันภัยได้เล็งเห็นความสำคัญและเน้นย้ำกับพนักงานมาตลอดว่าให้ยึดมั่นการทำงานที่ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจในงานอย่างถ่องแท้ ให้บริการที่รวดเร็ว สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าผู้เอาประกันหรือคู่กรณีที่เสียหายก็ตาม และที่สำคัญการให้บริการที่ดีต้องทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ สำหรับโครงการอบรมพัฒนาพนักงานเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสินไหมในครั้งนี้ เราได้จัดทีมงานเดินสายอบรมให้แก่พนักงานทั่วประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจและมีแนวทางปฏิบัติที่ตรงกัน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นอกจากจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านสินไหมของบริษัทอีกด้วย”

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน