OCEAN LIFE ไทยสมุทร นำทีมมืออาชีพแชร์ประสบการณ์ด้านประกันชีวิตสู่ Gen Z

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen Z โดยจัดโครงการ OCEAN SHARING โดยนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมแบ่งปันความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้กับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต ในหัวข้อ Pricing Actuarial, Underwriter, Claim assessor และ Risk Management โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย พิจารณารับประกัน และความเสี่ยง ประกอบด้วยคุณมัณฑณา  ฉิมม่วง, คุณเวชศาสตร์  เรืองโสภิษฐ์ และคุณมเหศวร  นิธิกุลโชติรัตน์  เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมพื้นฐานให้กับน้อง ๆ Gen Z นำไปต่อยอดแนวคิด พัฒนาตนเองสู่เส้นทางการทำงานในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจประกันชีวิตมีการเติบโตอยู่ในอัตราก้าวหน้าทุกปี และ OCEAN LIFE ไทยสมุทร พร้อมมอบโอกาสในวิชาชีพสายประกันชีวิตให้กับน้อง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน