“OCEAN LIFE” ร่วมสร้างความพร้อมให้นักการตลาดรุ่นใหม่ก้าวสู่โลกธุรกิจ

OCEAN LIFE ไทยสมุทร รักคือพลังของชีวิต ร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) สนับสนุนโครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing Trainee รุ่นที่ 32 ซึ่งให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดย OCEAN LIFE ไทยสมุทร เข้าใจคนรุ่นใหม่ Gen Y ที่ต้องการแสดงศักยภาพของตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก และได้ทำตามสิ่งที่รัก ด้วยความเชื่อมั่นว่าพลังความรักจะเป็นแรงผลักดันให้เราทำทุกสิ่งได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ นับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ค้นหาเส้นทางที่ใช่ และงานในฝันที่เหมาะสมกับตัวเอง ได้เตรียมความพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการก้าวไปสู่โลกของการทำงานจริงในอนาคต OCEAN LIFE ไทยสมุทร ยังเปิดโอกาสให้น้องๆ มาร่วมทำงานจริงหลังจากจบโครงการ

โดยในปีนี้ได้เริ่มต้นที่กิจกรรม “ค่ายต้อนรับน้องใหม่” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ความรักระหว่างพี่น้อง Marketing Trainee ของ MAT ในแต่ละรุ่น ณ ภูตะวันรีสอร์ท อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน