OCEAN LIFE ร่วมประกาศเจตนารมย์ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

 บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณสุวรรณ อุดมเฉลิมเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นำคณะผู้บริหาร และพนักงานจำนวนกว่า 50 คน ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”  ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี จัดโดยรัฐบาลไทยร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ในงานมีผู้แทนจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์การสหประชาชาติ ภาคประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อ 7 ธันวาคม 2561

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน