OCEAN LIFE สร้างนักการตลาดรุ่นใหม่

คุณวันเพ็ญ เกตุชาญชัย (ที่ 3 จากซ้าย) Senior Vice President Marketing บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต ร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) สนับสนุนโครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing Trainee รุ่นที่ 32 นำร่องการเข้าถึงคน Gen Y ด้วยการตั้งโจทย์ให้นักการตลาดรุ่นใหม่ไฟแรงร่วมวางแผนการตลาดให้ตอบรับแนวทางธุรกิจในยุคดิจิทัล และสร้าง Customer Experience ที่ดีแก่ลูกค้า

พร้อมมอบประกันโอชิ เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุความคุ้มครองรวม 800,000 บาท สร้างความอุ่นใจในการใช้ชีวิตให้กับน้อง ๆ ทั้ง 8 คน นับว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับน้อง ๆ เข้าใจโลกของธุรกิจประกันชีวิต และก้าวสู่การเป็นนักการตลาดคุณภาพต่อไป ณ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน