ไทยสมุทร รับ ISO/IEC 27001:2013  ด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสาร

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบจัดการศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนรอบ 24 ชม.”ThaiRSC” สรุปสถิติทั่วไทยเย็นวันพุธที่ 06/11/2562 เสียชีวิต 45 บาดเจ็บ 2,261 ราย ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน เสียชีวิต 13,937 ราย บาดเจ็บ 768,699 รายความปลอดภัยของข้อมูล Information Security Management System – ISO/IEC 27001:2013 จากคุณเกศรา ฉิมพลี Client manager บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทร ถึงความพร้อมในการปกป้องข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และตอกย้ำถึงความสามารถในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งช่วยให้ระบบสารสนเทศอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและบริหารจัดการที่ดี ภายใต้การรับรองมาตรฐานระดับสากล เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรในการก้าวเข้าสู่การเป็น Digital Insurer อย่างเต็มรูปแบบต่อไปในอนาคต ณ สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน