ไทยสมุทร ห่วงใยสุขภาพพนักงาน มอบหน้ากากป้องกันไวรัสโคโรนา -ฝุ่นละออง PM 2.5

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณบังอร สาธิตคณิตกุล และคุณสุวรรณ อุดมเฉลิมเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณวิลาวัลย์ วรุตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า และปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในกรุงเทพมหานคร  จึงได้ร่วมมอบหน้ากากอนามัยให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา และฝุ่นละออง PM 2.5 พร้อมรณรงค์ให้พนักงานทุกคนใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยการอัพเดทสถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนแนะนำวิธีป้องอย่างถูกต้องให้พนักงานได้รับรู้และเตรียมพร้อมอยู่เสมอ ด้วยความห่วงใยพนักงานทุกคนที่ต้องใช้ขนส่งสาธารณะในการเดินทางมาทำงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในปี 2563 ที่ต้องการเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่า โดยเริ่มต้นจากบุคลากรภายในองค์กร

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน