ไทยสมุทร ร่วมสนับสนุน คปภ. สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้คนไทย
ในโครงการความร่วมมือ ประกันภัยรวมใจ มอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน

 

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณสุวรรณ อุดมเฉลิมเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญที่สุดในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 คือการฉีดวัคซีน ดังนั้นจึงได้ร่วมสนับสนุนโครงการความร่วมมือ ประกันภัยรวมใจมอบวัคซีน ต้านโควิดสู่ประชาชนโดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผนึกพลังของภาคธุรกิจประกันภัยมอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อนำไปจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ชิโนฟาร์ม” จำนวน 20,000 โดส จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีดให้กับประชาชนกลุ่มผู้พิการ และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ทำให้คนไทยทุกคนปลอดภัยโดยได้เร็วที่สุด

OCEAN LIFE ไทยสมุทร พร้อมเดินหน้าดูแลคนไทยท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาเราได้ร่วมสนับสนุนเงินกว่า 1 ล้านบาท เข้าโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ด้วยเทคโนโลยี mRNA ซึ่งดำเนินการโดยสภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ด้วยหวังให้คนไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่ผลิตโดยคนไทย เพื่อคนไทย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน