คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต เข้ารับรางวัล “บุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Award)” ประจำปี 2566 จากศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจในฐานะที่คุณนุสราฯ เป็นบุคคลที่ยึดมั่นในความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความกล้าหาญในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักธรรมาภิบาล นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อยกระดับการบริการด้วยความโปร่งใส เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และบรรษัทธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล ในขณะเดียวกันได้ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมรักษาผลประโยชน์ให้กับลูกค้า ประชาชน และประเทศต่อไป

ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สปท. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ถนนวิภาวดีรังสิต

OCEAN LIFE ไทยสมุทร เดินหน้าใช้พลังความรักขับเคลื่อนธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า  ตอบสนองวิสัยทัศน์ “มุ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน”  สนใจสามารถติดตามผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมดี ๆ ของบริษัทผ่านทาง OCEAN CLUB APPLICATION / LINE : @oceanlife / Facebook : Oceanlifepage  และเว็บไซต์ www.ocean.co.th  หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0 2207 8888

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน