บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) เผยว่าในปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์  อัตราการเกิดลดลงและจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น  สัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีถึงร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมด และคาด

ว่าในปี 2576 จะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด คือมีสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในอัตราร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด*  ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับค่าใช้จ่ายยามเกษียณ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับวัยทำงาน เพื่อให้มีหลักประกันที่มั่นคงให้อนาคตยามเกษียณและสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนเงินเอาประกันภัยนำมาใช้ตามความต้องการในทุก ๆ ช่วงชีวิต

ด้วยเหตุนี้ OCEAN LIFE ไทยสมุทร จึงได้พัฒนา “โอเชี่ยนไลฟ์ เบทเทอร์ ไลฟ์ 95/60 (Package)” แบบประกันตลอดชีพแนวคิดใหม่ ที่ให้คุณออกแบบชีวิตวัยเกษียณได้ด้วยตัวเอง ตอบโจทย์ความต้องการของชีวิตวัยเกษียณ ดูแลครอบคลุมทั้งการมีชีวิตอยู่ การเจ็บป่วย หรือการจากไปอย่างสงบ สามารถเปลี่ยนจำนวนเงินเอาประกันภัยมาเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) หรือเลือกการดูแลแบบ Nursing Home หรือสามารถเลือกการรักษาแบบประคับประคองระยะสุดท้ายของชีวิต

“โอเชี่ยนไลฟ์ เบทเทอร์ ไลฟ์ 95/60 (Package)”  ชำระเบี้ยประกันภัยช่วงก่อนวัยเกษียณถึงอายุครบ 60 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุครบ 95 ปี ตอบโจทย์ความต้องการของชีวิตยามเกษียณ หลังจากปีกรมธรรม์เมื่ออายุครบ 60 ปี สามารถนำจำนวนเงินเอาประกันภัยมาใช้เป็นผลประโยชน์ความคุ้มครอง อาทิ เป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) เลือกการดูแลแบบ Nursing Home หรือเมื่อเจ็บป่วยระยะสุดท้ายสามารถเลือกการรักษาแบบประคับประคองระยะสุดท้ายได้ โดยรับประกันภัยบุคคลอายุตั้งแต่ 30 วัน – 50 ปี  และมีแผนความคุ้มครองให้เลือกได้ตามความต้องการ จำนวน 3 แผน ดังนี้ แผน 1: จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท แผน 2: จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท และแผน 3: จำนวนเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาท  โดยเบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด สนใจสามารถติดตามรายละเอียดแบบประกันเพิ่มเติม  https://oceanlifeth.co/fgLrgDSC

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ใช้ความรักเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรมายาวนาน 75 ปี โดยไม่หยุดพัฒนาในทุกมิติเพื่อทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่าย ทำให้คนไทยเข้าถึงประโยชน์ของการประกันชีวิตได้มากที่สุด พร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกและสังคม เพื่อส่งมอบอนาคตที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไปได้ ใช้ชีวิตอย่างมั่นคง มั่นใจ ปลอดภัย มีความสุข สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocean.co.th หรือ ติดต่อ OCEAN LIFE CONTACT CENTER  1503

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน