คปภ.ตรวจสอบพร้อมเร่งประสานประกันภัยเยียวยาเหตุเครื่องบินทำฝนหลวงตกกาญจนบุรี 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเครื่องบินเล็กของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่น Cessna Caravan สีเขียว – ขาว สังกัดกรมฝนหลวง และการบินเกษตรหมายเลยเครื่อง 1917 ตกที่บริเวณเขาสามชั้น หมู่ที่ 9 หมู่บ้านหนองเป็ด ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ทำให้นักบินเสียชีวิตทันที 2 ราย คือ ร.อ.ตฤณ. อัมระนันท์ อายุ 58 ปี นักบิน ท 4 เป็นครูการบิน และนักบินฝึกหัด นายสุขสันต์ จงเสถียรธรรม อายุ 29 ปี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 09.30 น. ในเบื้องต้นได้รีบสั่งการให้สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ บูรณาการร่วมกับ สำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) และ สำนักงาน คปภ. จังหวัดกาญจนบุรี รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายผ่าน Platform การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมให้ตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยของนักบินที่เสียชีวิตทั้งสองราย ตลอดจนลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต เพื่อจะได้ใช้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากสำนักงาน คปภ. จังหวัดกาญจนบุรี ว่า เครื่องบินดังกล่าวไม่ได้มีการจัดทำประกันภัยไว้ แต่ในส่วนประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ร.อ.ตฤณ อัมระนันท์ นักบินที่เป็นครูการบิน ได้ทำประกันชีวิตกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แบบ EON609 ขุมทรัพย์ (80/60) ไม่มีเงินปันผล กรมธรรม์เลขที่ 1035031426 เริ่มคุ้มครองวันที่ 8 พฤศจิกายน 2544 ครบกำหนดวันที่ 8 พฤศจิกายน 2584 จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท และ บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 508-4541399 เริ่มคุ้มครองวันที่ 25 เมษายน 2561 ครบกำหนดวันที่ 25 เมษายน 2589 จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท ส่วนนักบินฝึกหัดที่เสียชีวิตราย นายสุขสันต์ จงเสถียรธรรม ได้ทำประกันชีวิตกับ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 00641116 เริ่มคุ้มครองวันที่ 4 สิงหาคม 2548 ครบกำหนดวันที่ 3 สิงหาคม 2567 จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท

จากการติดตามข้อมูลทราบว่า ร.อ.ตฤณ อัมระนันท์ มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ แต่ครอบครัวได้นำศพไปบำเพ็ญกุศลที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้น สำนักงาน คปภ. จึงประสานไปยังบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและเร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตรายดังกล่าวแล้ว ซึ่งได้รับแจ้งว่า บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะนำเงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยมอบให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตของ ร.อ.ตฤณ อัมระนันท์ จำนวน 300,000 บาท ในวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 19.00 น. ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงาน คปภ. ได้มอบหมายให้ นายชัยยุทธ มังศรี ผู้ช่วยเลขาธิการสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการจ่ายสินไหมทดแทนดังกล่าว

นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบกับธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ แล้วพบว่า ร.อ.ตฤณ อัมระนันท์ ได้ถือบัตร ATM วีซ่าเดบิต KTB Shop Smart Palladium ซึ่งมีความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 14001-169-190050383 เริ่มคุ้มครองวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท จึงได้ติดตามและประสานงานกับบริษัทประกันภัยเพื่อเร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยเร็วต่อไป ทั้งนี้สำหรับนักบินฝึกหัดที่เสียชีวิตรายนายสุขสันต์ จงเสถียรธรรม ได้มีการประสานกับ บริษัทประกันชีวิตเพื่อให้เร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยเร็วแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน คปภ. 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th หรือ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-515-3998-9 ต่อ 8307 โทรสาร 02-513-1437 http://www.facebook.com/PROIC2012

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน