การใช้แบบและข้อความสัญญาประกันภัยสุขภาพแบบมาตรฐาน ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 14/2564 และ คำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2564

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน