เลขาธิการคปภ.นำภาคอุตสาหกรรมประกันภัย  Big Cleaning  ชุมชนพืิื้นที่พายุปาบึก

 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ทางคปภ. ได้นำพนักงาน คปภ.และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ประกอบด้วย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย กองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันวินาศภัย และชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อมอบหม้อหุงข้าวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 600 ชุด พร้อมจัดคาราวานให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จำนวน 3 จุด รวมทั้ง การร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม Big Cleaning ให้กับชุมชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

โดยจุดแรกได้มอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัย อำเภอหัวไทร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอเชียรใหญ่ จำนวน 100 ชุด โดยมีท่านวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

จุดที่สอง ได้มอบให้ประชาชนผู้ประสบภัย จำนวน 250 ชุด ณ อาคารสถาบันการเงินชุมชนบ้านบางสะพาน ตำบลบ้านบางจาก อำเภอเมือง

จุดที่สาม ได้มอบให้ประชาชนผู้ประสบภัย จำนวน 250 ชุด ณ วัดบางบ่อ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง พร้อมร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม Big Cleaning ให้กับชุมชนในพื้นที่

ทั้งนี้ จากรายงานสถานการณ์สาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงปัจจุบัน มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 222,737 ครัวเรือน และข้อมูลของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด พบว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อนปาบึก ที่สร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชนเป็นวงกว้าง โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้ง 23 อำเภอ รวม 155 ตำบล มีผู้เสียชีวิต 3 ราย บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 100 หลัง เสียหายบางส่วน 5,146 หลัง โรงเรียนได้รับผลกระทบ 755 แห่ง วัด 151 แห่ง นอกจากนี้ยังมีความเสียหายด้านพืช ปศุสัตว์ และประมงอีกจำนวนมาก

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายครั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ใช้สรรพกำลังและเครือข่ายภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลความเสียหาย พบว่ามีจำนวนประชาชนทำประกันภัยน้อยเมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งสำนักงาน คปภ. จะลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อแนะนำความรู้เรื่องประกันภัยผ่าน โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ต่อไป

สำหรับประชาชนผู้ประสบภัยที่ทำประกันภัยไว้ ขอให้ตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยว่าให้ความคุ้มครองกรณีน้ำท่วมหรือไม่ เร่งสำรวจความเสียหายและแจ้งบริษัทที่รับประกันภัยโดยเร็ว ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรณีน้ำท่วม ได้แก่ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและซื้อความคุ้มครองภัยธรรมชาติเพิ่มเติม กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ(ประเภท 1) หรือ กรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่นที่ซื้อความคุ้มครองภัยน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติเพิ่มเติม กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) กรมธรรม์ประกันชีวิต กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ รวมถึง กรมธรรมประกันภัยข้าวนาปี เป็นต้น

 ดร.สุทธิพล กล่าวว่า  ปัจจุบันภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น สร้างความเสียหายให้กับชีวิต ทรัพย์สิน และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นวงกว้าง ดังนั้น จึงอยากให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการทำประกันภัยที่เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อที่ระบบประกันภัยจะได้เข้าไปเยียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม ก่อนตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองและรายละเอียดข้อยกเว้นให้เข้าใจเพื่อให้ได้ความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการ   หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน