ส.ประกันวินาศฯ ประชุมชี้แจงจ่ายค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเรื่องการชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ และประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งนายทะเบียนที่ 70/2561 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความ และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อเป็นการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในการจัดการสินไหมทดแทนด้านประกันภัยรถยนต์ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ลดข้อพิพาทระหว่างผู้เอาประกันภัยกับภาคธุรกิจประกันภัย โดยมี นายตนุภัทร รัตนพูลชัย รองเลขาธิการ คปภ. ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจาก สำนักงาน คปภ. และสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรม สามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม เมื่อเร็ว ๆ นี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน