“คปภ.” คลอดแอปกลาง “Me Claim” ปุ่มเดียวแจ้งทั้ง”เคลม-ตำรวจ” ใช้สงกรานต์

เพิ่มเพื่อน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าขณะนี้ สำนักงาน คปภ. เร่งเดินหน้าพัฒนาApplication สำหรับการแจ้งเคลมภายใต้ชื่อ “Me Claim” ซึ่งเป็น Applicationกลางให้ประชาชนสามารถแจ้งทั้งบริษัทประกันภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อเกิดเหตุรถชนได้ใน Application เดียว เพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรบนถนนและต่อยอดโครงการ “รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ”

ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ ผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนจากสมาคมประกันวินาศภัยไทยและบริษัทประกันวินาศภัยทุกบริษัท เพื่อทำความเข้าใจ ระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุง Application ดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ซึ่ง Application การแจ้งเคลมนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งกับประชาชน บริษัทประกันภัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ และยินดีให้ความร่วมมือ จึงเสนอแนะให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเข้าใจให้กับประชาชน ผู้เอาประกันภัย และผู้ใช้รถใช้ถนนดาวน์โหลดแอปและใช้ประโยชน์เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนขึ้น

ทั้งนี้การพัฒนา Application “Me Claim” ประชาชนสามารถโหลดได้ฟรี และสามารถใช้ได้กับบริษัทประกันวินาศภัยทุกบริษัท  ที่เชื่อมระบบเข้ามา

ซึ่งเดิมบริษัทประกันภัยแต่ละบริษัทต่างพัฒนา App ของตัวเอง แต่ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร เนื่องจากมีผู้ดาวน์โหลดมาใช้งานน้อย

ส่วนแอปแจ้งเคลมนี้ไม่ได้ใช้แทนที่แอปที่บริษัทประกันภัยมีอยู่แล้ว แต่จะเข้าไปเสริมการทำงานให้เกิดความสะดวกและประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์สำหรับบริษัทประกันภัยขนาดกลางและขนาดเล็กที่จะเข้าไปช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและลดต้นทุนการดำเนินงานได้อีกด้วย.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน