คปภ.เผยบ.ประกันฯเตรียมเยียวยาทายาทผู้เสียชีวิตรถรพ.อมก๋อยประสบเหตุแล้ว

บ.ประกันฯเตรียมเร่งเยียวยาทายาทผู้เสียชีวิตรถรพ.อมก๋อยประสบเหตุแล้ว

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ตู้ (รถรับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน) ของโรงพยาบาลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขทะเบียน กห 6169 เชียงใหม่ เสียหลักพุ่งชนต้นไม้ บริเวณถนนสายฮอด-แม่สะเรียง (สวนสน-บ่อแก้ว) ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย บาดเจ็บ 6 ราย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เบื้องต้นได้สั่งการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบและลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านประกันภัย ตลอดจนติดตามเร่งรัดให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อเยียวยาความสูญเสียโดยเร็ว

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ บูรณาการร่วมกับสำนักงานคปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามบริษัทประกันภัยเพื่อเร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตมีการทำประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ ไว้ด้วยหรือไม่ เพื่อใช้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต ทั้ง 2 ราย และผู้บาดเจ็บอีก 6 ราย อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

 ดร.สุทธิพล กล่าวว่า เบื้องต้นได้รับรายงานจาก สำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า รถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน กห 6169 เชียงใหม่ ได้ทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไว้กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 11001-023-180003360 เริ่มความคุ้มครอง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 สิ้นสุดความคุ้มครอง วันที่ 30 มีนาคม 2562 และได้ทำประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 3 ไว้กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 11002-023-180002934 เริ่มความคุ้มครองเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 สิ้นสุดความคุ้มครอง วันที่ 30 มีนาคม 2562 โดยให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ความเสียหายต่อชีวิต ร่ายกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. จำนวน 500,000 บาทต่อคน และ 10,000,000 บาทต่อครั้ง ความเสียหายต่อทรัพย์สิน จำนวน 1,000,000 บาท)

สำหรับความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย (ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ผู้ขับขี่ 1 คน จำนวน 100,000 บาท ผู้โดยสาร 2 คน จำนวน 100,000 บาทต่อคน ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 50,000 บาทต่อคน การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาทต่อครั้ง)

และล่าสุด สำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า บริษัทประกันภัยได้ติดต่อทายาทของผู้เสียชีวิต ทั้ง 2 รายแล้ว และได้เตรียมเร่งดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนต่อไป ส่วนผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บ ทั้ง 6 ราย ทางโรงพยาบาลจะดำเนินการรับมอบอำนาจจากผู้ประสบภัยเพื่อไปตั้งเบิกกับบริษัทประกันภัยที่รับผิดชอบ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน