คปภ.เตือนตรวจสอบวันหมดอายุกรมธรรม์ประกันภัย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ขอให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับการทำประกันภัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด อุบัติเหตุหรืออุบัติภัยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นไม่ควรประมาทและมองข้ามความสำคัญของการทำประกันภัยที่เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่ดีที่สุด สามารถช่วยแบ่งเบาภาระความเดือดร้อน

นอกจากนี้การทำประกันอัคคีภัย โดยเฉพาะผู้ที่ทำประกันภัยไว้แล้วควรตรวจสอบวันหมดอายุในกรมธรรม์ประกันด้วย เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองจากการทำประกันภัยอย่างต่อเนื่อง เพราะการทำประกันภัยสามารถบรรเทาความเสียหายทางการเงินได้เมื่อเกิดภัยที่ไม่คาดคิดขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการต่างๆ สามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยซึ่งมีทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับตามกฎหมาย และควรเลือกซื้อให้เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงของตนเอง โดยขอให้พิจารณาจากสถานที่ตั้ง และลักษณะการใช้อาคารของผู้เอาประกันภัย รวมทั้งความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186 เลขาธิการ คปภ.

โดยจากกรณีการเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ประกอบกิจการเป็นโกดังเก็บวัสดุของเล่นเด็ก บริเวณตลาดสำเพ็ง ภายในซอยวานิช 1 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระลงพื้นที่เพื่อติดตามและประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยอย่างทันท่วงที ซึ่งพบว่าอาคารพาณิชย์ดังกล่าวกรมธรรม์ประกันภัยหมดอายุความคุ้มครอง ทางคปภ. ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับผู้ได้รับความเสียหายทุกท่านในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และกล่าวว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นกรณีศึกษา

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน