ด้วย สำนักงาน คปภ. ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ได้มีการจัดกิจกรรมและงานแถลงข่าวพิธีเปิด “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และงานแถลงข่าวเปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์บ้านหายห่วง (ไมโครอินชัวรันส์)”

โดยมีนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งได้เรียนเชิญกองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ โดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย มอบหมายให้นางสาวพิชยาพร ด่านทวีศิลป์ นายณัฐสิทธิ์ สมใจ นางสาวปุญญพัฒน์ ระโส และนายธนดล หน่อคำ เข้าร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าว ในวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ สำนักงาน คปภ. (รัชดาภิเษก) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัยและประโยชน์ของการประกันภัย ซึ่งภายในงานมีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้รับทราบ

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน