สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยศูนย์ Center of InsurTech Thailand (CIT) จัดพิธีเปิดงานมหกรรมประกันภัย “Thailand InsurTech Fair 2023”  ร่วมกับพันธมิตร สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านประกันภัยสุดล้ำ ภายใต้แนวคิด “Strengthening Sustainability Through Insurance Innovation – เสริมสร้างโลกแห่งประกันภัยที่ยั่งยืนด้วยสุดยอดนวัตกรรมด้านประกันภัย” โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. (กลาง) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการด้านกำกับ(ที่3 จากขวา) นางสาววสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ (ที่3 จากซ้าย) และนายชัยยุทธ มังศรี
รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ (ที่ 2 จากขวา) คาดประชาชนทั่วประเทศให้ความสนใจด้านข้อมูลการประกันภัยและแพคเกจประกันสุดคุ้ม หวังสร้างความตระหนักด้านการประกันภัยและการเข้าถึงระบบประกันแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน  2566 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 7

 

รายชื่อบุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
1 นายอาภากร ปานเลิศ                        ผู้ช่วยเลขาธิการสายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

2 นางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์                ผู้ช่วยเลขาธิการสายกลยุทธ์องค์กร

3.นางสาววสุมดี วสีนนท์                       รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ

4.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ                       เลขาธิการ คปภ.

5. นายชูฉัตร ประมูลผล                       รองเลขาธิการด้านกำกับ

6. นายชัยยุทธ มังศรี                           รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์

7. นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์                 ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดี

8. นางสาวอายุศรี คำบรรลือ                 ผู้ช่วยเลขาธิการสายตรวจสอบ

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน