ทิพยประกันภัยคุ้มครองนักเที่ยวต่างชาติตก Zipline เชียงใหม่เสียชีวิต1ล้าน

เพิ่มเพื่อน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า กรณีเกิดอุบัติเหตุ Mr.Donaldson Spencer Charles นักท่องเที่ยวชาวแคนาดา อายุ 25 ปี เสียชีวิตจากการทำกิจกรรมโหนสลิง (Zipline) ตกจากที่สูง 12 เมตร ที่ Fight of the gibbon อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 โดยเบื้องต้นได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ บูรณาการ ร่วมกับ สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (จังหวัดเชียงใหม่) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ติดตามกรณีนี้อย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการทำประกันภัยไว้หรือไม่ เพื่อใช้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

ทั้งนี้ ได้รับรายงานเบื้องต้นจากสำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ว่าบริษัท ทรีท๊อป แอดเวนเจอร์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 106 หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา) ใบอนุญาตเลขที่ 54/00013 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเปิดให้บริการกิจกรรมโหนสลิง ภายใต้ชื่อ Fight of the gibbon และได้มีการทำประกันอุบัติเหตุให้นักท่องเที่ยวตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ไว้กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เลขที่ 14003-169-180015433 เริ่มคุ้มครองวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โดยให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัย กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพอย่างถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ จำนวน 1,000,000 บาทต่อหนึ่งคน

สำหรับ การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ จากการติดตามอย่างใกล้ชิดทราบว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้เดินทางมารับศพของผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลมหาราชนคร (สวนดอก) ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปทำพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดสันติธรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้สั่งการให้ สำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ประสานงานกับบริษัทประกันภัยเพื่ออำนวยความสะดวกด้านเอกสารเกี่ยวกับประกันภัยให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตดังกล่าวแล้ว และให้เร่งดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบอุบัติเหตุรายนี้อย่างเร่งด่วน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดทำเอกสารประกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่อไป

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน