คปภ.เชือดโบรกเกอร์เถื่อน “ที.ไอ.เอส. ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์”

นายตนุภัทร รัตนพูลชัย รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ตนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายกฎหมายและคดี และสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. นำผู้เสียหายจำนวน 35 คน และผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยจำนวน 10 บริษัทที่ได้รับความเสียหายจากบริษัท ที.ไอ.เอส. ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าแจ้งความต่อ พ.ต.อ.ชาคริต สวัสดี รองผู้บังคับการปราบปราม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ณ กองบังคับการปราบปราม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ทั้งนี้สำนักงาน คปภ. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายมากกว่า 100 รายกรณี บริษัท ที.ไอ.เอส.ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด และนางสาวจุฑาภาส อังกาพย์ กรรมการซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของบริษัทได้กระทำการหลอกลวงโดยได้โทรศัพท์ไปหาผู้เสียหายและกล่าวอ้างว่าติดต่อจากศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้าพร้อมทั้งเสนอขายประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัทประกันภัยให้แก่ผู้เสียหาย โดยบริษัท ที.ไอ.เอส. ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด จะทำการออกเอกสารใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งอ้างว่าเป็นของบริษัทประกันภัยหลายแห่ง และออกใบแจ้งการโอนเงินค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เสียหาย เมื่อผู้เสียหายตกลงทำประกันภัยรถยนต์และได้ทำการชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยแต่เมื่อถึงกำหนดรับกรมธรรม์ ผู้เสียหายไม่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย จึงได้โทรศัพท์ติดต่อไปยังบริษัทประกันภัย แต่บริษัทแจ้งว่าไม่มีการแจ้งขอเอาประกันภัยแต่อย่างใด ผู้เสียหายจึงติดต่อกลับมายังบริษัท ที.ไอ.เอส. ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อขอยกเลิกการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยและขอเงินค่าเบี้ยประกันภัยคืน ซึ่งพนักงานของบริษัท ที.ไอ.เอส. ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด กลับไม่ยินยอมให้ยกเลิกการซื้อกรมธรรม์ หรือบ่ายเบี่ยงการคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยคืนให้แก่ผู้เสียหาย ซึ่งถึงปัจจุบันมีเพียงผู้เสียหายบางรายเท่านั้นที่ได้รับเงินค่าเบี้ยประกันภัยคืน

รองเลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า จากการตรวจสอบข้อมูลการได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย ไม่พบว่า บริษัท ที.ไอ.เอส. ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยแต่อย่างใด และสำหรับตัวนางสาวจุฑาภาส อังกาพย์ เองเคยได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย แต่ได้ถูกยกเลิกใบอนุญาตแล้วเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 และได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อปี 2558 นางสาวจุฑาภาส อังกาพย์ ในฐานะกรรมการของบริษัท ทีที เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ได้กระทำการหลอกขายประกันภัยรถยนต์ให้แก่ผู้เสียหายหลายรายในลักษณะเดียวกัน ในวันนี้ (24 มกราคม) สำนักงาน คปภ. จึงได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม ให้สอบสวนดำเนินคดีกับ บริษัท ที.ไอ.เอส. ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด และกรรมการผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการของบริษัท ในความผิดฐานกระทำการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ตามมาตรา 63 อันมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551) ส่วนผู้เสียหายได้ร้องทุกข์กล่าวโทษในความผิดฐานฉ้อโกง

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน คปภ. จะไม่นิ่งนอนใจและจะเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาในเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันนี้อีก แต่อย่างไรก็ตามอยากแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบว่าผู้เสนอขายประกันภัยเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่โดยขอดูใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย และตรวจสอบสถานะใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย รวมทั้งรายชื่อตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. (www.oic.or.th) โดยค้นหาจากเมนู E-Service หรือค้นหาได้จากแอพพลิเคชั่น “รอบรู้ประกันภัย” หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. โทร 1186

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน